Öznur Karaeloğlu Eğitmen info@paradurumu.com

Lisansını İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünde tamamlamış(2000) aynı üniversitede pedagojik formasyon eğitimi de almıştır. Beş yıl özel bir eğitim kurumunda Biyoloji öğretmenliği ve buna ek olarak öğrencileri ile hedef bilinci, zaman yönetimi ve motivasyon çalışmaları yapmıştır. Öğrencilerdeki okuma sorunlarının sınav başarılarını olumsuz etkilediğini fark ederek, hızlı okuma ile ilgili sertifikalar almış ve profesyonel olarak çocuklar ve yetişkinler için "Hızlı Okuma ve Anlama Eğitmeni" olarak çalışmaya başlamıştır.

2007 yılında Türkiye'de çocuklara yönelik, alanında yazılan ilk kitap olan "Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma" kitabını yazmış, kurumsal ve bireysel çalışmalar yapmıştır.

2010 yılında "Sınavlar İçin Hızlı Okuma" kitabını yazmış sonrasında kitabı güncelleyerek 2015 yılında ‘Liseler İçin Hızlı Okuma’ olarak yeniden yayınlamıştır. Bu kitapta öğrencilerin sınav süresini verimli ve etkin değerlendirme tekniklerini anlatmış, öğrenme temaları ve sınav taktiklerine de yer vererek, öğrencilerin kendi kendine çalışabileceklerini göstermiştir.

Kişilerdeki dikkat ve algılama sorunlarını fark ederek, analitik algılarını güçlendirici çalışmalar yapmış ve "Fark Etmeden Öğrenme Metodunu" uygulamaya başlamıştır. Bu metot ile öğrencilerini -uygulama ve etkinliklerle- verimli okuyarak daha hızlı anlamaya sevk etmiştir. Yine bu dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nden ‘Yaratıcı Yazarlık Eğitimi’ alarak öğrencileri ile hikaye oluşturma, tamamlama gibi yaratıcı ve bütüncül algılamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. Anlamanın geliştirilmesi için yeni teknikler geliştirmiş, algılamanın genişlemesi ve dikkatin artışını sağlamak amacıyla kişiye özel çalışmalar da yapmaya başlamıştır. Disleksi eğitimi alarak okuma güçlüğü yaşayan çocuklarla da çalışmalar yapmıştır.

Birçok kurumda 3000 saatin üzerinde ‘Hızlı Okuma, Anlama ve Algılama’, ‘Dikkat ve Odaklanma’ başlıklı eğitimleri vermiştir.

2014 yılında ise ilk öykü kitabı olan ‘Köpek Olmak İsteyen Kedi’ kitabını yayınlamıştır.

Kitapları

Çocuklar İçin Anlayarak Hızlı Okuma, Fom Kitap, 2007 (İlk baskı)

Lise İçin Anlayarak Hızlı Okuma, Fom Kitap, 2015

Köpek Olmak İsteyen Kedi, Fom Kitap, 2014

 Sosyal Sorumluluk Projeleri

Cumhurbaşkanlığı Konuşan Kitap Şenliği

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı


Young Guru Akademi


Bilim Kahramanları Derneği

Soma'da Kitapla Gülen Yüzlü Çocuklar

www.oznurkaraeloglu.com

Üye Ol