Geleceğin Meslekleri Raporu Bize Ne Anlatıyor?

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı ve yayınladığı İşlerin/Mesleklerin Geleceği Raporu (2020), iş dünyası için çok önemli bir çıkarıma varıyor. Peki bu rapor bize ne anlatıyor?

Dünya çift yönlü bir darbeyle karşı karşıya kaldığından dolayı bazı işler ortadan kalkacak ve yenileri ortaya çıkacak.

Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı ve yayınladığı İşlerin/Mesleklerin Geleceği Raporu (2020), iş dünyası için çok önemli bir çıkarıma varıyor.

WEF, bu yıl, geniş kapsamlı ve uzun vadeli teknoloji trendleri bağlamında konumlandırılan pandemi ile ilişkili karmaşıklıkların etkisine ışık tutmayı amaçladı. İşte ortaya çıkan bulgulardan bilmeniz gereken 5 tanesi!

1. İş gücü beklenenden daha hızlı bir şekilde yerini otomasyona bırakıyor ve tahminlere göre önümüzdeki beş yıl içinde 85 milyon meslek ortadan kalkacak.

Otomasyon, COVID-19 durgunluğuna ek olarak, işçiler için bir "çifte bela" senaryosu yaratıyor. Şirketlerin teknolojiyi benimsemesi 2025 yılına kadar görevlerin, işlerin ve becerilerin dönüşümüne neden olacak. Araştırmaya katılan işletmelerin yaklaşık %43'ü teknoloji entegrasyonu nedeniyle iş gücünü azaltmaya hazır olduklarını belirtirken, %41'i göreve özgü işler için taşeron kullanımını artırmayı planlıyor ve %34'ü teknoloji entegrasyonunun bir sonucu olarak işgücünü genişletmeyi planlıyor. Bundan beş yıl sonra, işverenler işi insanlar ve makineler arasında kabaca eşit olarak bölmüş olacak.

 

2. Robot devrimi 97 milyon yeni iş yaratacak.

Ekonomi ve iş piyasası geliştikçe, bakım ekonomisindeki teknoloji alanlarında (yapay zekâ-AI gibi) ve içerik oluşturma kariyerlerinde (sosyal medya yönetimi ve içerik yazma gibi) yeni roller ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan meslekler, yeşil ekonomi işlerine yönelik artan talebi yansıtıyor; verilerin ve yapay zekâ ekonomisinin ön saflarında yer alan roller, mühendislik, bulut bilişim ve ürün geliştirmedeki yeni roller. Gelecek vaat eden meslekler, bakım ekonomisindeki roller aracılığıyla yeni ekonomide insan etkileşiminin süregelen önemini vurgulamaktadır; pazarlama, satış ve içerik üretiminde ve farklı geçmişlere sahip farklı türde insanlarla çalışma yeteneğine bağlı roller…

3. 2025 yılında; analitik düşünme, yaratıcılık ve esneklik en çok aranan yetenekler arasında olacak.

İşverenler, araştırmanın yayınlanan geçmiş baskılarında sürekli olarak atıfta bulunulmasına rağmen, eleştirel düşünme, analiz ve problem çözmenin önümüzdeki yıllarda öneminin artacağını düşünüyor. Bu yıl yeni ortaya çıkan beceriler ise, aktif öğrenme, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik gibi öz-yönetim becerileridir. LinkedIn ve Coursera ile metrik ortaklıkları aracılığıyla elde edilen veriler, yarının işleri için ihtiyaç duyulan özel beceri türlerini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde detaylandırarak takip etmemizi sağladı.

4. En rekabetçi işletmeler, çalışanlarının becerilerini geliştirmeye odaklanacaktır.

Önümüzdeki beş yıl içinde işlerine devam etmeye kararlı çalışanların neredeyse yarısının temel becerileri sürdürebilmeleri için yeniden eğitime ihtiyaçları olacak. Araştırma ayrıca, kamu sektöründe risk altındaki veya yerinden edilmiş çalışanların yeniden vasıflandırılması ve becerilerinin arttırılması için daha güçlü bir destek sağlaması gerektiğini ortaya koydu. Şu anda, işletmelerin yalnızca %21'i, yeniden eğitim girişimleri yoluyla çalışanlarını desteklemek için kamu fonlarından yararlanabildiğini bildiriyor. Kamu sektörü, yarının pazarına ve işlerine yatırım için teşvikler sağlamalı, iş geçişleri sırasında yerinden edilmiş çalışanlar için daha sağlam güvence ağı sunmalı ve eğitim ve öğretim sistemlerinde uzun süredir ertelenen gelişmelerle ayrıca ilgilenmelidir.

5. Mekân-bağımsız çalışma hayatımızda kalıcı olacak gibi görünüyor.

İşverenlerin yaklaşık %84'ü, uzaktan çalışmanın kapsamının önemli ölçüde genişletilmesi de dahil olmak üzere iş süreçlerini hızla dijitalleştirmeye kararlı. İşverenler, iş gücünün %44'ünü uzaktan çalışmak üzere yönlendirilebilme potansiyeli olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, iş liderlerinin %78'i, bu durumun çalışan üretkenliği özelinde bazı olumsuz etkilerinin olabileceğini belirtiyor ve birçok işletme, çalışanlarının yeni iş yapış şekillerine uyum sağlamasına yardımcı olmak için adımlar atıyor.

Kaynak: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/12/WEF-future-of-jobs-report-2020-zahidi.htm

Finansal Okuryazarlığın Gelişmesi Neden Önemli? Finansal okuryazarlığın gelişmesi neden önemli? Moneye Kurucusu Özlem Denizmen finansal okuryazarlık bilincinin nasıl geliştirileceğini anlatıyor.

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store