Kredi Kartı Faizleri Düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'dan yüzde 1,25'e indirildi.

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü.

TCMB'nin kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz yüzde 1.40'tan yüzde 1.25'e çekildi.

Yabancı para cinsinde işlemlerde ise yüzde 1.12 olan oran yüzde 1 olarak değiştirildi.

Kredi kartı işlemlerindeki gecikme faizleri de düşürüldü.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi.

BDDK da minimum yüzde 30 olan kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde değiştirilmesine yönelik bankalara yetki verdi.

Konuyla ilgili "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

Yorumlar
Kalan Karakter 800