Özel sektör çalışanı şirket kurabilir mi?

Özel sektör çalışanlarının en çok merak ettikleri konuların başında, özel sektör çalışanı nasıl şirket kurabilir ile özel sektör çalışanlarının emeklilik hakkı ve yıllık ücretli izin şartları var.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tabi çalışanın şirket kurup kuramayacağına yönelik soru işaretlerini gidermek adına en önemli doküman, şirket ile çalışan arasında karşılıklı imzalanan iş sözleşmesi.

HAKSIZ BİR FİİL OLABİLİR

Yasal olarak özel sektör çalışanının başka bir işte çalışmasına mani teşkil edecek ya da şirket kurup ticaret yapmasını engelleyecek herhangi bir düzenleme yok. Ancak işveren ile çalışan arasında akdedilmiş iş sözleşmesinde bu duruma dair özel ibareler ve bazı sınırlandırmalar yapılmış olabilir. Sonuçta bir şirkette çalışan işçi, aynı zamanda o iş kolunda şirketin üretim ve işleyiş sırlarına da vakıf bir kişidir. Bu tip kazanımların işçinin kendisi için kazanca dönüştürülmesi, haksız bir fiil olabilir.

SÖZLEŞMEYE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Özel şirkette çalışan olabilmek için önce başvuru sahibi ile işveren arasındaki anlaşma ile bir sözleşme kurulacaktır. Bu sözleşmede tarafların yükümlülükleri yer alır. Çalışan ve işveren karşılıklı ve birbirine uygun beyanları ile kurulan sözleşmedeki maddelere sözleşme süresi boyunca uymakla yükümlüdür.

 Taraflar arasında akdedilen sözleşmeye işveren tarafından belirli şartlar eklenebilir. İşveren dilerse bu sözleşme ile çalışanın çalıştığı süre boyunca başka bir şirkette çalışmasını veya bir şirket kurmasını engelleyebilir.

 Bu özel şartın sözleşmeye eklenmesi ile sözleşme süresi içinde çalışanın başka bir şirkete girmesi veya yeni bir şirket kurması halinde işverenin sözleşmeye aykırılık gerekçesi ile onu çıkarma hakkı doğacaktır.

Sözleşmeden doğan bir aykırılığın varlığı halinde işveren tazminat ödemeden çalışanının sözleşmesini feshedebilir. Çünkü çalışan yükümlülüğünü gereği gibi yapmamıştır.

GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMAMA

Devlet memurlarından farklı olarak özel şirket çalışanlarının belirli hallerde veya şirket türlerine yönelik olarak ayrı ayrı şirket kurmasını veya şirkete ortak olmasını engelleyen bir kural bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışanın bu durumu yalnızca işvereni ile aralarındaki sözleşmenin yükümlülüklerine bağlıdır.

Özel şirket çalışanlarının mevcut işlerine devam ederken şirket kurması durumu yalnızca işvereni ile aralarındaki sözleşmeye bağlı olduğu için şirket türü açısından herhangi bir kısıtlama da bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak çalışan ile işveren arasındaki sözleşmede ayrıca belirtilen bir yükümlülük yoksa çalışan kendi adına şirket kurabilir veya başka bir şirkete ortak olabilir.

Ancak şuna dikkat edilmelidir ki, işçinin işverene olan bağlılığı işverenin güvenini kötüye kullanmamayı da gerektirir. Bu nedenle çalışanın açacağı şirketin işini etkilememesi gerekmekte ve şirket açmadan önce işveren ile iletişimde olmak problemlerin yaşanmasına engel olabilecektir.

A'dan Z'ye hisse senediÖzlem Denizmen kendisine en sık gelen ‘hisse senedi alayım mı?’ sorusuna a'dan z'ye cevap verdi!

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store