Borsa İstanbul'un Arşivinden: Osmanlı Anonim Şirket-i Müteşebbisesi

#Borsaİstanbul'un 147 yıllık köklü tarihine ışık tutan Osmanlı Dönemi #Tahvil ve #Hisse Senetlerine güzel bir örnek
Üye Ol