Torba Yasa ile Hayatımızda Neler Değişecek?

TBMM’de Perşembe günü kabul edilen torba yasa, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Torba yasada, doğum izninden işsizlik maaşına kadar bir çok alanda yapılan değişiklikler yer alıyor.       İşçi ve memurlara, 18 haftalık doğum iznini bitiminden itibaren, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma hakkı sağlanacak....

TBMM’de Perşembe günü kabul edilen torba yasa, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Torba yasada, doğum izninden işsizlik maaşına kadar bir çok alanda yapılan değişiklikler yer alıyor.

 

 

 


 • İşçi ve memurlara, 18 haftalık doğum iznini bitiminden itibaren, 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam ücret alma hakkı sağlanacak. Yeni çocuğu doğan anne ve babalar ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay, üçüncü ve sonraki her çocukta 6 ay süreyle yarı zamanlı çalışıp, tam maaş alacaklar. Bu dönemde memurların maaşından sadece fazla mesai, ek ders ücreti, döner sermaye payı gibi ödemeler kesilirken, işçiler ise normal maaşlarının yarısını almaya devam edecek. Maaşın diğer yarısı ise İşsizlik Fonu tarafından ödenecek, 2016 yılı boyunca ödenecek olan aylık maaş 823.40 lira olacak. • Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışma haklarından kadınların yanı sıra erkekler de faydalanacak. • Yarım çalışma döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan maaş ödenebilmesi için son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ‘bildirimiş’ olması gerekecek. • Devlet memurları, yasa yürürlüğe girmeden önce doğmuş çocukları için de yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecekler. • Yarı zamanlı çalışma hakkını kullananlar, ‘süt izni’ hakkından vazgeçecek. • Yarı zamanlı işçilerden doğacak açığı kapatmak için işveren işçi kiralamak isteyecek, bu yasa ise önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek. • Eşi çalışmayan memur veya işçi, çocuk okula başlayıncaya kadar sağlanan yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak. • Yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu gerekçesiyle işçinin iş akdi feshedilemeyecek. İş akdini fesheden işveren tazminat ödemek zorunda kalacak. • 6 ay boyunca ‘tam ücretli’ yarı zamanlı çalışma fırsatından yararlanan işçi ve memurlar isterlerse çocukları ilkokula başlayıncaya kadar yarı zamanlı çalışmaya devam edebilecekler. Ancak, bu dönemde yarım maaş alabilecekler. • Evlat edinmede memurlara verilen 24 aylık ücretsiz izin hakkının başlangıcı artık çocuğun fiilen teslim edildiği tarih kabul edilecek. Kimlerin yararlanamayacağı konusunda memurlarda Bakanlar Kurulu, işçilerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili. • 6 aya kadar olan yarı çalışma döneminde, çalışılmayan sürelere karşılık gelen sosyal güvenlik primleri memurlarda kurumları tarafından, işçilerde ise İşsizlik Fonu tarafından karşılanacak. • Normalde net 1.300 TL ücreti bulunan asgari ücretli işçi, doğum sonrası 6 aylık yarı çalışma döneminde maaşının yarısı olan 650 TL ve damga vergisi kesintisi sonrası alacağı 817.25 TL olmak üzere, toplam 1.467.25 TL alacak. 6 ay boyunca eline 167.25 TL daha fazla para geçecek.

Yorumlar
Kalan Karakter 800