Koronavirüse Karşı İşverenlerin Alması Gereken Önlemler

Av. Şenol Öztürk, koronavirüse karşı işveren tarafından alınması gereken önlemleri kaleme aldı. Öztürk yazısında, 'İşverenler tarafından alınması gereken önlemler nelerdir?' 'İşverenin yerine getirmesi gereken ödevler neler?' 'İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Var Mıdır?' sorularını yanıtladı.

 İlk olarak  Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de de etkisi her geçen gün artmaya devam etmektedir.  
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Coronavirüs, küresel çapta son yılların en kritik sağlık krizlerinden birine neden olmuştur.  Bu bağlamda işverenler ve çalışanlar adına risk teşkil edebilecek durumlar söz konusu olup her iki taraf için de birtakım önlemlerin alınması elzem hale gelmiştir.  Bu yazımda işverenler tarafından alınması gereken önlemlere değinmek isterim.

İşverenler tarafından alınması gereken önlemler nelerdir?

İşçi - işveren arasındaki ilişkide işverenin işçiyi gözetme borcu bulunmaktadır.  Bu kapsamda işveren, işyerinde işçinin yaşam, sağlık ve beden bütünlüğünün korunması için gerekli önemleri almakla yükümlüdür. 

Bununla birlikte, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğuna ilişkin 21. maddesi kapsamında, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelen iş kazalarından işverenin sorumlu olacağı düzenlenmiştir.

Belirtilen hüküm gereğince, 2019 tarihli bir karar ile Yargıtay, işveren tarafından yurtdışında çalışmak üzere görevlendirilen bir işçiye yurtdışında bulunduğu sırada bulaşan H1N1 (domuz gribi) virüsüne ilişkin bahsi geçen durumun iş kazası teşkil ettiğine hükmetmiştir.

An itibariyle özellikle uluslararası faaliyet gösteren birçok işverenin, dünya gündeminde bulunan Coronavirus (COVID-19) bakımından benzer şekilde iş kazası olarak nitelendirilebilecek durumlarla karşılaşması ihtimal dahilindedir.

Küresel olarak etkisini gösteren Coronavirus (COVID-19) salgını ile ilgili işverenlerin sorumluluklarıyla ilişkili olarak alınması gereken birtakım iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin altını çizmek gerekmektedir.

İşverenin yerine getirmesi gereken ödevler neler?

Bu kapsamda, işverenin asgari olarak aşağıda belirtilen ödevleri yerine getirmesi gerekir;

Bilgilendirme Yükümlülüğü: Eğitim ve bilgi verilmesi yükümlülüğü kapsamında Coronavirus (COVID-19) ve alınması gereken önlemler hakkında çalışanlara sözlü veya yazılı bilgilendirme yapılması;
Gerekli tedbirleri alma ve risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma yükümlülüğü kapsamında şirket genelinde alınacak önlemlerin ve uygulanacak şirket politikalarının belirlenmesi, varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun bu hususta toplanması ve karar alması;
Özellikle virüsün tespit edildiği risk teşkil eden bölgelerde görev verilecek çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunun göz önünde tutulması; zorunlu olmadıkça çalışanların bu bölgelerde görevlendirilmesinden kaçınılması;
Yurt dışına giden çalışanlar: Virüs riski olan ülkelere giden çalışanlar bakımından, hekimin de görüşünü alarak belirli bir süre (önerilen:14 gün) uzaktan çalışma uygulanması, tekrar işe başlamada hekimin muayene ve onayı ile işe başlamasının aranması;
İşyerinde virüse karşı uygun tüm koruyucu malzemelerin (maskeler, sabunlar, alkollü antiseptikler vb.) bulundurulması ve çalışanlara dağıtılması,
İşverenin hükümet tavsiyelerine ve talimatlarına uyması,
Çalışanların sağlık durumunun, özellikle risk tespit edildiği durumlarda, işyeri hekimleri tarafından takip edilmesi ve işyeri özelinde diğer gerekli önlemlerin alınması
·       Personel servis hizmeti alıyorsa servislerin düzenli olarak temizlenmesi ve servis düzeninde oturum planının aralıkla yapılması,

·       İşverenin idari otorite tarafından alınan tavsiye ve talimatlara uyması ve bu yönde çalışanlarını bilgilendirmesi,

·       Sürecin takibi ve gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınması ve uygulamaya konulması açısından bu konuda bir kurul kurulması.

İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Var Mıdır?

İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesinde düzenlenmiştir.  Kanun hükmü “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.” şeklindedir.

İşverenin gerekli tedbirleri alması anına kadar, işçi çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olacaktır.   İşveren, alması gereken tedbirleri almaz ise işçi iş akdini feshedebilecektir. Bu sebeple iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.  

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store