Koronavirüse Karşı Ekonomik Önlemler Kanun Teklifi Kabul Edildi

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan torba yasa teklifi komisyondan geçti.

Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların telafi edilmesi için hazırlanan, 62 madde iken 15 maddelik teklife dönüştürülen ekonomi torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Komisyon, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı teklifini kabul etti.

Teklif, ücretsiz izne çıkarılan işçilere aylık 1170 lira nakdi destek sağlanmasını öngörüyor. 

Günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart 2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak.

Nakdi ücret alıp çalışan işçinin işverenine ceza kesilecek

Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek

Kovid-19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek.

Haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturulacak

Plan Bütçe Komisyonu’nda  Covid-19 ekonomik paketine “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulmasına dair madde eklendi. Kurum stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele edecek. Korona sürecinde maske gibi malzemeleri aşırı zam yapanlar cezalandırılacak. Fahiş fiyata 10 bin ile 100 bin, stokçulara 50 bin ile 500 bin arasında para cezası verilebilecek.

Yönetmeliğe dayalı denetimlerin sonucunda kesilen cezalar yargıdan döndüğü için yasal güvence getirilmesi amacıyla kurul kuruldu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun kapsamındaki kredi borçları 3 ay süreyle ertelenecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun kapsamındaki kredi borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek. Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Söz konusu borçlar, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilecek.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu uyarınca yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021'e ertelenecek. 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenecek.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde, Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartının üç ay süreyle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

Yorumlar
Kalan Karakter 800