Koronavirüs Salgını Döneminde Ödenmeyen Borca İcra Gelir mi?

Ev ya da işyerinin kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle tahliye riski oluşur mu? Ödeme günü gelen borcumu ödemezsem icra takibi ile karşı karşıya kalır mıyım? Ya maaş hacizleri? Avukat Şenol Öztürk koronavirüs salgını günlerinde icra takibine dair merak edilenleri sizler için yanıtladı.

Dünyada ve ülkemizde etkisini her geçen gün artırmaya devam eden koronavirüs sebebiyle hemen hemen her alanda bir dizi düzenleme yapılmış ve tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda öncelikle adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması ve fiziksel mesafenin korunması amaçlanmış ancak tedbirler sebebiyle hak kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla; dava açma, icra takibi başlatma, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda taraflar bakımından belirlenen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Bununla birlikte; icra takiplerine ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmış ve 21 Mart tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirtilen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Alınan kararlar gereğince sıkça sorulan soruları ve cevapları şu şekilde sıralayabiliriz.

-Bu dönemde ödeme günü gelen borcumu ödemezsem icra takibi ile karşı karşıya kalır mıyım?

Alınan karar gereğince yeni icra takibi başlatılması -ihtiyati hacizler de dahil olmak üzere- 30 Nisan 2020 tarihine kadar mümkün değildir.  Bu durumda alacaklı, 30 Nisan 2020 tarihinden sonra alacağını icra takibi yolu ile isteyebilir.

-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin daha önce başlatılmış olan icra takiplerine etkisi nedir?

22 Mart 2020 tarihinden önce başlatılmış olan icra takipleri 30 Nisan tarihine kadar durmuş olacaktır.  Buna göre alacaklı taraf, borçlu aleyhine maaş haciz yazısı, fiili haciz, mevduat haczi de dahil olmak üzere herhangi bir haciz uygulaması yapamayacaktır. 

- 22 Mart 2020 tarihinden önce uygulanmaya başlanan maaş hacizleri devam edecek midir?

Evet, bu tarihten önceki maaş hacizleri aynı şekilde devam edecek ve işveren tarafından borçlunun maaşından 1/4 oranında kesinti yapılarak ilgili icra dosyasına ödemesi yapılacaktır. 

-Nafaka alacakları bakımından durum aynı mıdır?

Kararnamede ifade edildiği gibi nafaka alacakları istisna tutulmuştur.  Bu sebeple nafaka alacakları için icra takibi yapılması, ödeme için haciz ve benzeri işlemlerin talep edilmesi mümkün olacaktır.

-Bu dönemde ev ya da işyerinin kira borçlarının ödenmemesi sebebiyle tahliye riski oluşur mu?

Yukarıda belirtilen kararlara ek olarak alınan bir başka önlem ise Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik işyeri kiralarında borcun ödenmemesi halinde mal sahibinin kira sözleşmesini feshedemeyeceği ve bu nedenle kiracıyı tahliye edemeyeceğine yönelik alınan karardır.  Bu kapsamda, belirtilen dönemlerle sınırlı olmak üzere kira bedelinin ödenmemesi durumu tahliye taleplerine konu edilemeyecektir.  Ancak belirtmek gerekir ki bu bedellerin ödenmemesi -30 Nisan 2020 tarihinden sonra olmak kaydı ile alacağın icra takibine konu edilmesine engel teşkil etmez.   Ancak bu durum sadece işyerleri için düzenlenmiştir. 

 

Yorumlar
Kalan Karakter 800

Moneye 7/24 Her An Seninle!

Yaptığın harcama istek miydi yoksa ihtiyaç mıydı? Peki kendine koyduğun “ev” ya da “araba” hedefinde yolun neresindesin? Bu ay ne kadar para harcadın? Sor, Moneye sana söylesin.

Google Play App Store